Gå till huvudinnehållet Gå till sidfoten
Meny

Intelligent och förmögen

Hedvig Catharina Lillie (1695 – 1745) var enda barnet till Johan Axel Lillie och Agneta Wrede. Vid 16 års ålder giftes hon bort med Magnus Julius De la Gardie. Paret fick 14 barn men endast sex nådde vuxen ålder.

Makarna var mycket politiskt engagerade i partiet Hattarna. Hon var en mycket förmögen kvinna och beskrevs som mycket intelligent av sin samtid.

Blev katolik efter makens död

De vistades sällan på Löfstad som till mestadels sköttes av en förvaltare. Hedvig Catharina Lillie flyttade efter makens död till Paris och blev katolik. Hon avled den 13 oktober 1745. Kroppen fördes hem till Sverige och hennes kista gravsattes bredvid makens i gravkoret i Kimstad kyrka. Hedvig Catharina var den sista som bar namnet Lillie på Löfstad.

Yngsta barnet, Hedvig Catharina, föddes 30 maj 1732 och blev efter lottdragning vid arvsskiftet ägare till Löfstad med inventarier och underlydande gårdar.