Meny

Löfstads nya ägarinna genom lottning

Hedvig Catharina (1732 – 1800) var yngst i den stora syskonskaran och hon var bara 9 år när hennes far Magnus Julius De la Gardie dog. Modern Hedvig Catharina Lillie flyttade strax efter makens död till Paris och konverterade till katolicismen. Kvar blev den 9-åriga Hedvig Catharina som placerades hos sin tio år äldre syster Eva, och dennas make, Claes Ekeblad, i Stockholm. När modern avled i Paris tillföll Löfstad slott Hedvig Catharina De la Gardie genom lottning. 1742-1755 sköttes Löfstad av inspektor Lars Zetterberg.

Branden på slottet

En kall januarinatt 1750 började det brinna på Löfstad slott. Branden startade i norra flygeln där pigorna förvarade sina tillhörigheter. Det sägs att det var en piga vid namn Cajsa Jönsdotter som orsakade branden när hon på natten gick upp för att hämta sig ett par vantar. Hon lyste upp sin väg med en lyssticka och märkte inte att hon tappade lite glöd på golvet. En timme senare var branden ett faktum. Hela norra flygeln samt huvudbyggnaden blev brandskadade.

Återuppbyggandet av Löfstad slott

Det sammankallades en kommission på Löfstad som gick igenom och gjorde en redogörelse för händelseförloppet. Skadorna besiktades och det konstaterades att huvudbyggnaden ”till alla våningar, tak och taklag samt bjälkar och allt innevarande var avbränt och större delen av skiljemurarne under alla spislarna fördärfvade”. Även den norra flygeln blev till stora delar förstörd.

Slottsbyggnadsmästare Håkan Eliander fick uppdraget att återuppbygga slottet. Slottet fick då sitt nuvarande utseende. I slutet på 1750-talet borde slottet ha varit beboligt igen.

En av Sveriges rikaste familjer 

1752 gifte sig Hedvig Catharina med fältmarskalken, lantmarskalken, riksrådet och partiledaren för Hattarna Fredrik Axel von Fersen (1719 – 1794) . Genom detta giftemål blev paret en av Sveriges rikaste familjer. Hedvig Catharina och Axel von Fersen fick fyra barn; Hedvig, Axel, Sophie och Fabian.

Efter att maken blev riksråd 1772 kallades Hedvig Catharina för riksrådinnan Fersen vid hovet. Under Gustav III:s första regeringsår tillhörde hon hans nära vänner. 1778 utsågs hon till statsfru hos drottning Sofia Magdalena.