Meny

Löfstad slotts borggård

Nytt sedan säsongen 2023 är att ni kan se arbetet med att återställa Löfstad slotts borggård till hur den såg ut vid sekelskiftet 1800-1900. Fröken Emilie Piper var mycket trädgårdsintresserad och planerade mycket noga den, för tiden, mycket informella borggårdsplanteringen. 

Hållbar besöksnäring

Fruktträd och uppstammade buskar delade plats med säsongsplanteringar med färggranna blommor. I samarbete med Riddarhuset och Länsstyrelsen i Östergötland, som gett oss medel genom satsningen Hållbar besöksnäring, har vi tillsammans med Henrik Morin, trädgårdstekniker, gjort om den norra delen av borggården för att bevara det gröna kulturarvet på Löfstad.

Gamla växtsorter

Vi har granskat inköpskvitton och anteckningar från Fröken Emilies tid och letat fram gamla växtsorter eller, när dessa inte fanns på marknaden, ersatt dem med äldre växter med liknande egenskaper och färger. Nästa alla växter är inköpta via Handelsträdgården på Löfstad och ett urval av dessa kommer ni att kunna köpa hos dem!

 

Bild på trädgården vid förra sekelskiftet 

På bilden ser ni den norra delen av borggården när den var uppväxt, här svalkar sig fröken och hennes väninnor i skuggan av träden. Det kommer att dröja innan den nya planteringen är så här lummig men under tiden hoppas vi att ni kan njuta av färgprakten och årstidernas växlingar.