Meny

Bakgrund

I många år har huvudbyggnaden på Löfstad slott lidit av olika problem kopplade till husets klimat. Från 1600-talet fram till 1960-talet har kakelugnar varit byggnadens enda värmekälla. Därefter har elradiatorer installerats på paradvåningen men första och tredje våningsplanet har förblivit ouppvärmda. Löfstad har i århundranden varit ett bebott hem, men att ingen längre bor i och värmer upp hela huset har nu fått konsekvenser. 

I källaren finns ett stort fuktproblem. Husen är byggda direkt på berggrund, och just under slottet sluttar den ner mot slottets baksida. Via berget rinner dagvatten in i källaren. Genom ett sinnrikt system har vattnet letts ut ur slottet via en existerande naturlig källa. Ur den har slottets tjänstefolk tidigare hämtat vatten till hushållet. När den blivit överfylld, har vattnet automatiskt avletts genom ett rörsystem ner till dammen i parken. Dock har vattnet inte kunnat avledas från den främre delen av källaren och ut, vilket resulterat i att det packade jordgolvet där behåller all fukt.  

Utomhusklimatet och den höga luftfuktigheten som på köksvåningen går upp till 90%, har gjort att miljön varit idealisk för skadedjur som angriper trä. Insatser med saneringar och besprutning har inte varit tillräckliga och vi har förlorat värdefulla delar av vår samling som följd och andra föremål har fått omfattande skador. Klimatet på parad- och gästrumsvåningen växlar också i en omfattning som inte är bra för föremålen.

Möblerna i Hörnrummet är undanplockade för att man ska kunna börja borra hål och dra rör.

Vi kan tyvärr inte spela videon för dig

På grund av dina cookie-inställningar kan vi tyvärr inte visa den här videon för dig. Du behöver acceptera cookies för kategorierna Nödvändiga och Marknadsföring för att videon ska kunna spelas.

Ändra cookie-inställningar

Lösningen

Det som nu måste och ska göras för att vi ska kunna bevara Emilie Pipers arv för framtiden är att dra in ett värmesystem för och i hela huset. Bergvärme ska installeras och ge en konstant jämn temperatur på alla våningsplan året runt. För att komma åt fuktproblemet ska också delar av källaren grävas ur och avrinningen av instängt vatten lösas. 

Hur det går till 

Arbetet kommer att pågå under hela 2024 och delar av 2025. Från januari och framåt har slottet förberetts genom att föremål både flyttats och täckts över för att vara skyddade under det pågående arbetet. Vissa särskilt bevaransvärda föremål har också tillfälligt flyttats från slottet till mer skyddad plats.

Från mars till juni pågår arbetet i den södra delen av slottet vilket är slottets vänstra sida sett från borggården. Från källare till tredje våning ska vi borra oss upp genom huset för att kunna dra rör till radiatorer i alla rum. Därefter ska tak och väggar återställas. Inför högsommaren återställer vi sedan paradvåningen för att kunna visa den i vanlig ordning. I augusti upprepar vi arbetet med att säkra föremålen i den andra halvan av slottet, och från september till december borrar man sedan i den norra delen av slottet.  

Högra halvan av slottet visas

Halva slottet men hela historien 

Vad blir då konsekvenserna för dig som besökare? Vi tror att det blir spännande att följa detta arbete under det kommande året! Du kommer dessutom att få se delar av slottet som vanligtvis inte visas och allt på ett helt nytt sätt.  

Från mars till juli har vi helgöppet. Då vi ännu inte vet hur arbetet kommer att påverka oss och dig som besökare, vågar vi inte ha öppet alla dagar i veckan från den 1 juni som vi vanligtvis brukar ha. Du får under denna period ändå tillträde till tre våningsplan, men bara på den norra sidan av slottet, under devisen ”Halva slottet men hela historien!”.  

Under juli och en bit in i augusti har vi öppet dagligen och du kan då som besökare se hela paradvåningen under denna period. Från mitten av augusti till november har vi återigen enbart öppet på helger och du har då möjlighet att komma tillbaka och få se de tre våningsplanen i den södra delen av slottet. Slutligen hoppas vi att under december som vanligt kunna genomföra vårt evenemang Jul på Löfstad. 

Vi ber om tålamod

Vi står alltså inför ett spännande, men också osäkert, år. Att göra ett så stort ingrepp i en så känslig miljö som Löfstad slott är förenat med både risker och överraskningar. Vi måste därför vara flexibla och öppna för förändringar av vår verksamhet ifall förutsättningarna ändras.

Som besökare kommer du uppleva att allt inte är som vanligt, och att vi inte har samma utbud av aktiviteter som under ett vanligt år. Vi får därför tillsammans tänka att det vi gör är viktigt för Löfstads framtid. Länge Leve Löfstad!