Meny

Ensam ägare av Löfstad slott

Carl Fredrik (1785-1859) ärvde två femtedelar av Löfstad men löste ut sina syskon och blev ensam ägare. Han var gift med Emilie de Geer (1782-1828) och de fick en son, Charles Emil som föddes på Löfstad 1818. Under Carl Fredriks tid besöktes slottet flera gånger av kung Carl Johan och drottning Desideria. Ett stort gästrum kallas ännu Desiderias rum.

Ekonomiska svårigheter

Efter makan Emilies död 1828 vistades greve Carl Fredrik stora delar av året i Stockholm och gårdens ekonomi fick skötas av en inspektor. En del utgårdar såldes och det förefaller även som om en del inventarier sålts. Han efterlämnade dokument som vittnar om ekonomiska svårigheter.