Agneta Wrede

(1674-1730)

Axel Johan Lillie

(1666-1696)

Kort före moderns död 27 mars 1693 hade Axel Johan Lillie gift sig med den rika arvtagerskan Agneta Wrede som även hon fick Löfstad i morgongåva. År 1695 föddes dottern Hedvig Catharina. Redan året därpå drabbades Axel Johan av en febersjukdom och avled i Pommern där han tjänstgjorde som överstelöjtnant vid kavalleriet. Agneta Wrede tog då över skötseln av godset och sin förmögenhet. Det finns bevarade brev till befallningsmän och fogdar. Redan 1699 återköpte hon några av hennes make och hans fader borttestamenterade hemman och 1704 Eda gård invid Löfstad. 1699 fick hon och efterkommande ägare till Löfstad patronatsrätt i Kimstad församling. Detta som tack för Axel Lillie d. ä:s tillbyggnad av kyrkan samt en donation om 12 000 daler av Maria Elisabeth Stenbock.

Förutom att fortsätta renoveringarna och förbättringarna av Löfstad engagerade hon sig i godsets anställda. Det inrättades ett Hospital där gamla och sjuka trotjänare bodde. Hon lät baka bröd och koka ärtvällning som delades ut till fattiga och behövande.  Våren 1711 gifte Agneta Wrede bort sin 16-åriga dotter Hedvig Catharina med greve Magnus Julius De la Gardie.

Samma vår undertecknade Agneta en förteckning över juveler, pärlor, guld, möbler och husgeråd som hennes dotter fick som gåva förutom arvet och gårdarnas inventarier. Under sina sista levnadsår överlämnade Agneta Wrede allt mera skötseln av sina affärer och gårdar till svärsonen Magnus Julius De la Gardie. Agneta avled på Löfstad den 29 juli 1730, 55 år gammal. Hennes kista placerades i det undre valvet i Lillieska gravkoret i Kimstad kyrka.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Om Cookies

Cookies är en liten textfil som läses in i datorns minne eller lagras som filer på datorn för att förbättra användningen och upplevelsen av webbplatsen. Enligt svensk lag informerar vi om vilka cookies som används samt deras syfte på vår webbplats.

Östergötlands Museum använder sig inte av cookies för att analysera internetbeteende på individuell nivå. Däremot används cookies för att förbättra besöksupplevelsen, och för hemsidans säkerhet samt besöksstatistik till webbplatsen.

Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare (till exempel Firefox).

Läs mer om cookies hos Post & telestyrelsen