Kamerabevakning på Löfstad slott

Enligt dataskyddsförordingen (se även GDPR) och kamerabevakningslagen (se nedan).

Efter godkännande från Integritetsskyddsmyndigheten (f.d Datainspektionen) är övervakningskameror installerade på Löfstad slotts besöksparkering. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott.

Vår rättsliga grund för kamerabevakning är en intresseavvägning mellan att vi kan komma att behandla personuppgifter i vissa fall utan samtycke från den som blivit filmad via vår kameraövervakning och Östergötlands museum Löfstad slotts behov av att förhindra och utreda brott.

Övervakningen sker dygnet runt. .

Östergötlands museum Löfstad slott har i sin konsekvensbedömning vidtagit en rad tekniska åtgärder, regler och rutiner för att minska risken för intrång i den enskildes personliga integritet.
De som filmas via kamerabevakningen har rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Inspelat material lagras på en NVR (Network Video Recorder) i ca 3 dagar, som är i ett larmat och låst utrymme. 

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda inspelat material. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda data som överförs över internet.

De datorer/servrar som används för att lagra inspelat material lagras i en säker miljö. Dvs låst och larmat.
Inspelat material granskas endast och enbart efter en händelse där brott har begåtts.

Inspelat material delas inte till tredje part, men undantag i det fall polismyndigheten begär ut material för att utreda brott. Eller om Försäkringsbolag begär ut material för att stödja bevis gällande ersättningsanspråk, eller för att driva civilrättslig process mot dömd brottsförövare mot Östergötlands museum Löfstad slott.

Vill ni ha mer information om vår kamerabevakning, eller hur vi hanterar inspelat material, eller hur vi hanterar personuppgifter, kan ni antingen maila lofstad.slott@ostergotlandsmuseum.se eller ringa 011 335067. 

Kamerabevakning

Om Cookies

Cookies är en liten textfil som läses in i datorns minne eller lagras som filer på datorn för att förbättra användningen och upplevelsen av webbplatsen. Enligt svensk lag informerar vi om vilka cookies som används samt deras syfte på vår webbplats.

Östergötlands Museum använder sig inte av cookies för att analysera internetbeteende på individuell nivå. Däremot används cookies för att förbättra besöksupplevelsen, och för hemsidans säkerhet samt besöksstatistik till webbplatsen.

Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare (till exempel Firefox).

Läs mer om cookies hos Post & telestyrelsen